Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -Mesleki Yeterlilik Belgesi-Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair 6645 Sayılı Kanunla yapılan değişikliliklerle, 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında;
 • “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

HANGİ MESLEKLERDE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANACAKTIR?

 • 26/09/2017 tarihinde yayımlanan tebliğ ile toplam 81 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. 
 • Bakanlık Tebliğlerinde yayımlanan 81 meslekte başlayan belge zorunluluğu, ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 161 meslekte devam etmesi, sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.”

MYK. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAK İÇİN NE KADAR SÜREMİZ VAR? 

 • Belgesi olmadan çalışanların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğin, yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.
 • 26 Eylül 2017 tarihli Tebliğde; belirtilen mesleklerde çalışanlar 26 Eylül 2018 tarihine kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almalıdır.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDEN KİMLER MUAFTIR? 

 • 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış, ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullarından alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş diplomalara  (meslek lisesi, ön lisans veya lisans) sahip olanlar.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU OLAN BİR ALANDA BELGESİZ ÇALIŞIRSAK NE OLUR?

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde, ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde, işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 548,00 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU OLAN MESLEKLERDE TEŞVİK VAR MI?

 • Belge zorunluluğu olan mesleklerde; sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin sınav ücreti ve belge ücretinin tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU OLAN MESLEKLERDE TEŞVİK PİRİMİ NE ZAMAN İADE EDİLİYOR?

 • Kişinin teşvikten yararlanma talebinin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından, MYK’ye bildirildiği tarihi takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında sınav ücretleri iade edilmektedir.

MYK. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU OLAN MESLEKLERDE TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMALIYIM ?

 • Teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına sınav başvurusu yaparken teşvikten yararlanmak istediklerini bildirmeleri ve kendilerine ait banka hesap numarası bilgisi vermeleri yeterlidir. 
 • Sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişilerin ödemiş oldukları sınav ücretleri kendilerine iade edilmektedir. 
 • Bu kişilerden belge masraf karşılığı talep edilmemektedir.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN  TEŞVİĞİ, İŞVERENE ÖDENEBİLİR Mİ?

 • 10 kişi ve üzeri sayıda aday için; üçüncü kişiler veya kuruluşlar (işverenlere) tek nokta başvurusu yaparak adayların sınav ücretlerini karşılayabilmektedir.
 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıp, teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilerin sınav ücretleri, ödemeyi yapmış olan üçüncü kişiye veya kuruluşa (işverenlere) geri ödenir. 

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIYOR?

 • Öncelikle; www.myk.gov.tr/nerede internet adresinden meslek ve şehir seçimi yapılarak, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının iletişim bilgilerine ulaşılmaktadır.
 • Bu Kuruluşlar ile iletişime geçilmesi ve sınavlara başvuru yapılması gerekmektedir. Kuruluşların gerçekleştireceği teorik ve performansa dayalı sınavlar sonucunda, başarılı olan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmaktadır.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

 • Sınav ve belgelendirmesi yapılan ulusal yeterliliklerin %95’inde, sınavlara katılmak için hiç bir şart bulunmamaktadır. 
 • Sınavlara giriş şartı bulunan ulusal yeterliliklerdeki giriş şartlarını, ilgili ulusal yeterliliğin, “Yeterlilik Sınav(lar)ına Giriş Şartları” bölümünde bulabilirsiniz.

SINAVDAN BAŞARISIZ OLURSAM NE OLUYOR?

 • Sınavların tamamında ya da bir bölümünde başarısız olan kişiler, yeniden sınavlara katılabilirler. 
 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde, teşvikten yararlanmak istediğini bildirmiş kişiler 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 3 kez, 
 • Söz konusu teşvikten yararlanmayan kişiler ise 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 2 kez sınava girme hakkına sahiptir. 
 • Ücretsiz sınav haklarının tamamını kullanıp belge almaya hak kazanamayan kişiler, tekrar sınav ücreti ödeyerek sınavlara katılabilirler

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VAR MI?

 • Belge geçerlilik süresi ulusal yeterliliklerde belirtilmektedir.
 • Yeterliliklerin büyük çoğunluğunda bu süre 5 yıl olarak tanımlanmıştır.
 • Bilişim sektöründe yer alan mesleklerde 4 yıl, kaynak mesleklerinde ise 2, 3 veya 6 yıl olarak değişkenlik göstermektedir.

MYK BELGENİZİ NEDEN BİZDEN ALMALISINIZ?

 • Firmalara; kendi iş yerinde sınav yapma imkanı sunuyoruz
 • Sınav tarihinden önce firmada yapılan ön tespitlerle, sınavların daha hızlı ve programlı yapılmasını sağlayıp, zamanı ekonomik kullanarak iş gününden kazandırılmasını sağlıyoruz,
 • Katılımcılara; Sınavdan önce vereceğimiz seminer ve eğitimlerle, sınavda daha başarılı olmalarını sağlıyoruz,
 • Tarafsız, güvenilir ve hızlı sonuçlanan bir sınav süreci yaşamanızı sağlıyoruz,
 • MYK belgesini bizden alan iş yeri veya adaylara, İŞKUR ve SGK teşvikleri konusunda %20.5’lik kar etme olanağı sunuyoruz..

%20,5’LİK KARI NASIL SAĞLIYORUZ?

 • Geliştirmiş olduğumuz yazılım ve donanımla; 5510 sayılı kanun kapsamında SGK primlerini peşin yatırarak 5 puan indirimden yararlanan iş yerlerine; ek olarak; 6111 sayılı kanunun 74. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 10. maddesi kapsamında alınan işçilerin, işçilik giderlerinin düşürülmesi konusunda analiz yapıyor, süreçleri takip ediyor ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.
 • Personel Tasarruf Sistemi (PTS) adını verdiğimiz özel yazılım ile; Maksimum 12 saat içinde SGK. dosyalarınızı tarayabilir, geçmiş ve cari ay bazında tasarruflarınızı raporlayabiliriz.
 • Nitelikli iş gücünü artırmaya, iş veren üzerindeki personel giderlerini azaltarak, hem çalışana, hem iş verene daha iyi imkanlar sunuyoruz, 
 • Kar amacı gütmeden verdiğimiz bu hizmetlerle, işyerinize ve iş verenlerimize katkı sağlıyoruz.