Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -İşe Seçme ve Yerleştirme-Üst Düzey Seçme & Yerleştirme (Head Hunting)

Günümüzün en önemli insan kaynakları konularından biri “kurum kültürüne uygun yöneticiler bulmaktır”. Şirketin yönetim rotasına oturan ve direkt vizyonunu, karlılığını ve sektörel konumlanmasını etkileyen “doğru yöneticilerin seçimi” özel uzmanlık gerektirmektedir.
Spero HR Orta ve üst düzey seçme ve yerleştirme noktasında firmaların ihtiyaçlarını anlayarak, firmaları en uygun adaylarla buluşturmak için, sektöründe deneyimli kıdemli danışman ekipler ile klasik yöntemlerin dışına çıkarak  özel çözümler yaratır.
Uzman ve üst düzey pozisyonlar için klasik aday arama metotları çoğunlukla hedefe ulaşmada yetersiz kalır Geniş ve güncel aday havuzu, sektörel uzmanlıklara ayrılmış ve bu doğrultuda hizmet veren bir danışmanlık yaklaşımı firmalara verilen  hizmetin bu alanda oluşturduğu en önemli noktalardır.
Spero HR,  üst düzey seçme ve yerleştirme projelerinde, öncelikle müşteriyi ziyaret ederek, şirketin stratejik hedeflerini, pozisyonun yetkinliklerini, organizasyon içindeki yerini, ücret ve yan hakları ile müşteri beklentilerini analiz ederek işe başlar.
Spero HR,  üst düzey yönetici seçme ve yerleştirmede headhunt metodolojisi kullanmaktadır. Spero HR Danışmanları proaktif bir yaklaşımla adayların iş ilanı kanalıyla kendilerine ulaşmasını beklemeden uygun olabilecek profesyonellere direkt olarak bu metodoloji ile ulaşabilmektedir. Bu metodoloji ile herhangi bir kariyer portalında özgeçmişi bulunmayan profesyonellerin de ilgili işe alım süreçlerinde değerlendirmeye alınmasına imkan sağlamaktadır.
Aday araştırmasında hem aday hem de firma açısından gizlilik önemli olduğu için, bu süreç deneyimli Spero HR danışmanları tarafından titizlikle yürütülmektedir.
Gerek adayın gerekse şirket bilgilerinin gizliliği korunmakta ve her iki tarafa da doğru, tarafsız bilgi aktarımında bulunmakta, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere en uygun adayın müşteriye kazandırılması hedeflenmektedir.
Spero HR, mülakat sonucu belirlediği en uygun adayların referans araştırmaları ile birlikte raporunu oluşturarak müşteriye sunar.  Müşteri ile birlikte mülakat yapılacak adayları belirler, işe alım süreçlerini başlatır ve adayın işbaşı yapmasına kadar süreci bizzat takip eder.
Spero HR,  bu süreçte sadece adayın müşteri için uygun aday olup olmadığına bakmaz, aynı zamanda pozisyonun da aday açısından kariyer beklentilerine ne kadar uygun olduğuna dikkat eder. Her iki tarafında doğru karar vermesine odaklanır.
Spero HR Kurucusu Gönül Dönmez ve deneyimli danışman kadrosu, üst ve orta düzey yönetici alanındaki uzmanlıkları ve farklı sektörlere yönelik tecrübeleri sayesinde, şirketlerle ihtiyaç duydukları yöneticileri bir araya getirerek, Türkiye ekonomisinin verimli büyümesine katkıda bulunmaktadır.