Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -İşe Seçme ve Yerleştirme-Değerlendirme-Gelişim Merkezi ( Assessmet Center)

Değerlendirme ya da Gelişim Merkezi, bireyin sahip olduğu yetkinliklerin birden fazla gözlemci eşliğinde, iş benzeri içeriğe sahip birden fazla yöntem kullanılarak değerlendirilmesini içeren güçlü bir değerlendirme yöntemidir.
Yetkinliklerin saptandığı davranışsal göstergelerinin değerlendiriciler tarafından gözlemlendiği bu yöntemde, hazırlık aşamasında kurumun yetkinlikleri incelenir. Eğer kurumun yetkinlik modelinde belirlenmemiş ise Spero HR danışmanları tarafından  söz konusu davranış  göstergeleri  farklı seviye ve pozisyonlar için hazırlanmış yetkinlik setlerini içeren Spero HR yetkinlik sözlüğünü temel alarak belirlemektedir.
Pozisyona göre hazırlanmış çeşitli simülasyon, rol oyunları ve senaryolarla, adayın bireysel ve grup içerisindeki tutumunun, kurumun belirlediği yetkinliklerle uyumu  ve gelişime açık yönlerinin gözlendiği bir çalışmadır.
Değerlendirme Merkezi; pozisyona ait yetkinlikler kapsamında, bireyin mevcut yetkinliklerinin ve potansiyelinin profesyonel olarak tasarlanmış değerlendirme araçları ile ölçümlenmesi ve analiz edilmesini içeren uygulamaların bütünüdür.
Spero HR değerlendirme merkezi uygulamaları ile şirketinizin;

  • İşe alım,
  • Terfi, Atama,
  • Yetenek Havuzunun oluşturulması,
  • Kurum içi rotasyon programları,
  • Organizasyonel kadronun değerlendirilmesi ve gelişim yönünde yapılandırılması,
  • Bireysel gelişim planlarının hazırlanmasına ilişkin tüm süreçlerde etkin ve değer yaratan sonuçlar üretir.

Spero HR , değerlendirme ve gelişim merkezi uygulama sürecinde bireylerin iş ortamında sergiledikleri davranışları net olarak analiz edebilmek için;  kişilik envanterleri, vaka çalışmaları, rol playlerden faydalanmaktadır. Uzman assessor ( değerlendirici) kadrosu ile en doğru sonucu hedeflemektedir.