Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -İşe Seçme ve Yerleştirme-Seçme ve Yerleştirme

Spero HR, günümüzde en değerli kaynak olan insanın temininde ve elde tutulmasında işbirliği yapmakta olduğu kurumlara seçme ve yerleştirme faaliyetleri kapsamında kaliteli ve profesyonel bir yaklaşım ile destek olmaktadır. Spero HR,  geniş iletişim ağı ile oluşturulmuş olan kapsamlı ve güncel veri tabanı ve ilgili diğer tüm kanallar ile aday taraması gerçekleştirir.
Spero HR Danışmanları ön elemeler ve mülakatların gerçekleştirilmesinden sonra detaylı değerlendirme için teknik testler ve kişilik envanterleri gibi araçların kullanımı ile daha detaylı değerlendirmeler yapabilmektedir.
 
Adaylar hakkında referans kontrolleri tamamlandıktan sonra toplanan tüm sayısal ve sözel veriler kapsamlı bir değerlendirme formu oluşturularak iş birliği yapılan kurumlara iletilir.İşe alımda gerekli olan tüm yetkinlikler için sürekli eğitim alan Spero HR işe alım danışmanları; koçluk, mentorluk, envanter kullanımı ve değerlendirme merkezi (Assessment Center) uygulamaları konularında eğitimlerini tamamlamış olmalıdırlar. Danışmanlar işe alımın; veri tabanları tarama, telefon mülakatı, yetkinlik bazlı yüz yüze mülakat, değerlendirme merkezi ve vaka çalışmaları gibi aşamalarının tamamında şirket içi ve dışı düzenli eğitimler almaktadırlar.
Seçme-yerleştirme ve değerlendirme aşamalarında ulusal ve uluslararası kaynakları takip etmekte ve uygulama alanlarını dünya standartlarına uygun olarak güncellemektedirler.
 
Seçme ve Yerleştirme Sürecimiz;
Sektör / firma analizi: "Firma- Aday" bütünleştirmesini doğru yapabilmek için İş ortağımızın kültürü ve hedeflerinin tespiti yapılmaktadır.  Bunun için genellikle inhouse çalışma yapılmaktadır. Firmanın kurum kültürüne uygun adaylar belirlenmesinde firma analizi çok önemlidir. Uzman danışman kadromuz bir projenin başarıya ulaşması için iş ortağımızın iş yapış tarzını, sektörünün dinamiklerini, organizasyon yapısını ve hedeflerinin iyi bilinmesiyle birlikte analiz edilmesi gerektiğini çok iyi bilmektedir. İş ortağımızın ihtiyacından hareketle en uygun aday profilinin belirlenmesi, hedef sektör ve hedef firmaların belirlenmesi en önemli önceliğimizdir.
 
Aday Profili ve Pozisyon Analizi: müşteri firmanın talep ettiği adayların profili ve pozisyon analizi, doğru aday havuzu oluşturma süreci açısından çok önemlidir.
Aday Havuzu Oluşturma: Spero HR veri bankası, geniş kapsamlı ulusal veri tabanları, kariyer siteleri, doğrudan araştırma, ilan verme, referans  yöntemleriyle aday havuzu oluşturmaktadır. Aday havuzu oluşturulurken, söz konusu olan sektör ve hedef şirketlerle ilgili detaylı bir araştırma yapılır. Bu süreçte mevcut güncel Spero HR havuzu detaylı bir şekilde incelenerek ve uygun olabilecek adayları değerlendirerek adaylar seçilir. Özellikle iş arayışı aktif olmayan ancak uygun bir teklif olduğunda yeni iş önerilerine değerlendirmeyi tercih edebilecek profesyoneller  titizlikle ve hızlı bir şekilde Spero HR danışmanları tarafından iş ortakları işe paylaşılır.
 
Ön Görüşmelerin Yapılması: Aday havuzundan belirlenmiş uygun adaylarla yapılan yetkinlik bazlı birebir görüşmeler  müşteri firmanın talep ettiği aday profili ve pozisyon analizi sonuçları göz önüne alınarak yapılmakta, müşteri olan firmaların bakış açısı ile değerlendirilmektedir. Ön eleme mülakatları, Kişilik ve Meslek Envanter uygulaması ve genel yetenek testleri ile desteklenmekte, adayların bilgi ve beceri düzeylerine ek olarak kişilik ve davranış özellikleri analiz edilmektedir. İngilizce dil gerekliliği olan pozisyonlarda mülakatlar İngilizce yapılmaktadır. Adaylar yapılan mülakatta firmanın kurum kültürü mutlaka göz ününde bulundurulmaktadır.
 
Referans Kontrolü:  Spero HR,  sonuç aşamasında adayın daha önce çalıştığı yerlerden gizlilik ilkesine dayalı detaylı bir referans araştırması süreci yürütmektedir. Adayın belirttiği referansların dışında da birlikte çalıştığı üstleri aranıp geniş ve daylı bir araştırma yapılmaktadır.
 
Olumlu Adayların Firma'ya Sunumu: Ön görüşmelerden, envanterlerden, referans araştırmalarından elde edilen tüm sözel ve sayısal verilerden oluşan rapor müşteri firmaya yazılı olarak sunulmaktadır.
Proje süresince gerek iş ortaklarımızla gerekse de adaylarımızla yakın teması hiç kaybetmeden, projenin başarıyla sonuçlanması amacıyla tüm süreç boyunca düzenli bir şekilde süreç hakkında bilgilendiriyoruz.
Süreç boyunca sektörel kritik bilgileri ve adaylardan aldığı geri bildirimleri iş ortaklarımızla paylaşıyoruz.