Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -İnsan Kaynakları Yönetimi-Performans Değerlendirme Sistemi

Performans yönetimi sisteminin temel amacı, çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Dolayısıyla, performans yönetimi sisteminde, çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak araçların ve yaklaşımların geliştirilmesi ve kullanılması esastır.
Her çalışan, kendinden ne beklendiğini ve üstünün gösterdiği performans hakkındaki düşüncesini bilme ihtiyacındadır. Performans değerlendirme sistemi; şirketin çalışanın başarılarını önemsediğini, başarıyı teşvik ettiğini gösterir ve çalışanın iyi performans göstermesini engelleyen noktaların tespit edilmesi, bu doğrultuda kendisine gerekli olanakların tanınmasını sağlamak suretiyle, açık bir şekilde bu ihtiyacı karşılar.
Genel olarak performans değerlendirme sisteminin çalışanlara, yöneticilere ve şirkete olan faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Çalışanlara Olan Faydaları
Üstlerinin, performansları hakkındaki düşüncesini bilmesini ve "fark edilme, tanınma" ihtiyacının karşılanmasını sağlar.
Performansları konusunda sorumluluk almaları yönünde çalışanları teşvik eder.
Performansları hakkında geribildirim almalarına ve üstleri ile iki yönlü iletişim kurmalarına olanak tanır.
Kendilerinden bekleneni bilmelerini sağlayarak, güçlerini doğru yöne kanalize etmelerine yardımcı olur.
Kariyer gelişimlerine yardımcı olur.

Yöneticilere Olan Faydaları
 • Astları ile ilişkilerini ve iletişimleri güçlendirir.
 • Ödüllendirilecek ve teşvik edilecek yüksek performanslı çalışanları tespit etmelerini sağlar.
 • Koçluk ve yönlendirme yapılacak düşük performanslı çalışanları tespit etmelerini sağlar.
 • Bireysel verimliliği artırır.
 • Takım çalışmasını güçlendirir.
 • Yöneticilerin kendi performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olur.
Şirkete Olan Faydaları
 • Kurumsal hedef ve amaçların çalışanlara duyurulmasını sağlar.
 • Yönetim bilgi sistemine bir kaynak teşkil eder.
 • İş yerinde güçlü ve sağlıklı ilişkilerin kurulmasına yardımcı olur.
 • Şirketin organizasyonel verimliliğini artırır.
 • Şirket hedeflerine ulaşma derecesinin, şirketin farklı birimleri (takımlar, departmanlar vb.) bazında izlenebilmesini sağlar.
 • Terfi, nakil, ücret artışı ve insan kaynakları alanlarındaki diğer kararlar için bir alt yapı oluşturur.
 • Organizasyon genelinde eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar.
 • İnsan kaynakları sistemlerinin denetimine yardımcı olur.
Performans değerlendirme sisteminin kurulması ve uygulanmasında genel olarak izlenen adımlar aşağıdaki gibidir: