Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -İnsan Kaynakları Yönetimi-Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması

Kariyer Yönetimi ve Yedekleme, kurumların insan kaynağı planlaması yapabilmesi için vazgeçilmez unsurlardandır. Çalışanlar için yatay – dikey gelişme olanakları, ileride üstlenebilecekleri yeni pozisyonlar için yeni yeterliliklerin kazandırılmasıdır.
Kariyer haritaları
Çalışanların önüne şirket içinde veya grup şirketlerde ulaşabilecekleri yerler ile ilgili alternatifli seçeneklerin konulması, onların motivasyonunu ve şirkete bağlılıklarını artıracaktır. Çalışanlar için yapılacak “Assessment Center” çalışmaları ile çalışanların yetkinlik ve yeterlilikleri saptanarak her bir pozisyon için kariyer haritası çizilir. Kariyer haritaları hazırlanırken kişilere sağlanacak eğitim olanakları da belirtilmelidir. Yatay veya üst pozisyonun gerekleri neler, bunları sağlamak için ne gibi eğitimler almalıyım?
Yatay / dikey gelişme
Hazırlanacak kariyer haritalarında sadece dikey hareketler değil, aynı zamanda yatay hareketler de gösterilir.  Bu sayede çalışanların iş ve deneyim zenginleşmesi gerçekleştirilmiş olur ve dikey olarak bir üst pozisyona daha da hazırlıklı ve donanımlı olurlar.  Sunulan raporlarla, geribildirimlerle çalışanlar için yatay/dikey gelişim planı Spero HR danışmanları tarafından çizilir.
Yedekleme sistemi
Kariyer sistemine paralel olarak şirketlerde yedekleme sistemi de bulunmalıdır. Pozisyon ve kişi bazında kim kimin yedeği durumunda? İkinci bir alternatifimiz var mı? Acil durumlarda ne yapılacak? Sorularının cevapları için Spero HR kurum yöneticisi ile birlikte yedekleme sistemini kurar.
Spero HR tarafından;
  • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi çalışmaları yapılması
  • Kariyer ve yedekleme sisteminin kurulması
  • Kariyer ve yedekleme haritalarının hazırlanması
  • Çalışanlarla kariyer görüşmelerinin yapılması
  • Çalışanların kariyer ve yedekleme konusunda bilgilendirilmesi
  • Yönetime kapsamlı bir rapor hazırlanması
Gerçekleştirilir.