Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -İnsan Kaynakları Yönetimi-İş Analizi, Görev Tanımı, Organizasyon Şeması

İş Analizi Nedir?
İş Analizi bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşulların bilimsel yöntemlerle araştıran bir çalışmadır. Organizasyonel gelişmeye paralel olarak gelecekte oluşacak yeni iş yapısı ve verimlilik geliştirme çabaları da iş analizinden elde edilecek bilgilere gereksinim gösterir.
İş Analizi Çalışmasının Amacı
İş Analizinin çalışmasının başlıca amaçları şunlardır:
  • İnsan Kaynakları planlamasına yardımcı olmak
  • Performans Yönetim Sistemine temel oluşturmak
  • Eğitim ihtiyacını tespit etmek
  • Kariyer ve Yedekleme planlarının yapılmasına veri sağlamak
  • İş boyutlarının belirlenmesinde ve ücretlendirmede temel bilgiler oluşturmak
Spero HR’nin iş analizi ile elde ettiği sonuçlar nelerdir?
Sınıflama: İşlerin ve görevlerin sınıflandırılması ve belli kategoriler altında toplanması iş analizi çalışması ile mümkün olmaktadır. Sınıflama çalışması ile iş aileleri oluşturulabilmektedir.
Organizasyon Şeması: İş analizi ile organizasyon yapısının (yatay-düşey ilişkiler) gözden geçirilir. Departmanlar belirlenerek, merkez ve diğer birimler arasındaki ilişkiler tespit edilir. Matris yapılanma gereken birimler belirlenir. Unvanların tutarlı, ihtiyaca cevap verir ve çalışanlar tarafından anlam ifade eder hale getirilmesi. Şeffaf, anlaşılır, verimli çalışan, görev ve sorumlulukların ana hatlarıyla netleştiği organizasyon yapısının kurulması.
Kadroların Belirlenmesi: Norm kadroların belirlenmesi ancak etkili bir iş analizi çalışması ile mümkündür. Eleman ihtiyaçları veya iş gücü fazlalığı iş analizi ile belirlenmektedir.
Adil Ücret Yapılandırması: Kurum yapısı da buna uygunsa, iş analizi çalışması sonrasında işlerin boyutlarına, niteliklerine ve iş zorluğuna paralel bir ücretlendirme yapısı oluşturulabilir.
İşe Seçme ve Yerleştirme: Öncesinde yapılmış bir iş analiz çalışması, uygun işlere uygun elemanların yerleştirilmesini sağlayacaktır. Gerek eleman temininde, gerekse kariyer ve yedekleme planlarında bu verilerden yararlanılabilecektir. İş analizi ile temel yetkinlikler, mesleki yetkinlikler, yönetsel yetkinlikler, bilgi ve beceriler derinlemesine incelenmekte olup işe seçme ve yerleştirmede temel teşkil eder.
Eğitim ve Gelişim: İşin nitelikleri ile iş görenin yetkinliklerinin belirlenmesi, olan ile olması gerekenin ayırtını ortaya koyacağı için; eğitim ihtiyaç tespiti de iş analizi çalışması sonrası ortaya çıkmaktadır.