Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -İnsan Kaynakları Yönetimi-İnsan Kaynakları Denetimi

İnsan Kaynakları denetimi şirketlerin mevcut insan kaynakları politikaları, prosedürleri, sistem ve dokümanlarının gözden geçirilmesini ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini içerir. Danışman kadromuz, İnsan Kaynakları fonksiyonun etkinlik ve verimliliğini gözden geçirerek insan kaynakları departmanının zayıf ve güçlü yönlerini belirlemekte, iyileştirme yapılacak alanlara yönelik aksiyon planları hazırlamasına olanak sağlamaktadır. Şirketlere verdiğimiz denetim hizmeti sonucunda sunduğumuz detaylı rapor, yapılması gerekli düzenleme ve iyileştirmeleri kapsamaktadır.
Konularında uzman danışmanlarımız ile tüm sektöre ve farklı büyüklüklerdeki şirketlerde insan kaynakları süreçlerini denetlemektedir. İnsan Kaynakları Denetim Çalışmalarımız aşağıdaki konuları içermektedir;

 • İşletmede İş Yasası ile ilgili tedbirlerin alınmasının sağlanması
 • Personel Özlük Dosyası ve etkin dökümantasyon sisteminin kurulması
 • İşçi, işveren arasındaki uygulama sorunlarının çözülmesi
 • Deneme ve değerlendirme sürecinde alınması gereken tedbirler
 • Süreli, süresiz ve kısmi süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Personel davaları öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti
 • Fazla çalışma süreçleri ve ücretleri ile ilgili sorunların çözülmesi
 • Disiplin yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin hazırlanması
 • Yasaya uygun Ücret ve bordro hazırlanması ve sorunlarının çözülmesi
 • Personelin işe alınması, çalışma dönemi ve işten çıkışı süreçlerinin yasal altyapısının oluşturulması
 • İşten çıkış prosedürlerinin ve belgelerinin hazırlanması
 • Ücretli, ücretsiz ve diğer yasal izin takip sisteminin oluşturulması