Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -İnsan Kaynakları Yönetimi-Çalışan Memnuniyet Anketi

Neden Çalışan Memnuniyeti Anketi?


Son yıllarda kurumun insan kaynağı kurumların rekabet edebilirliği açısından oldukça önem arz etmektedir. Kurumdan memnun çalışanın performansı ve kurum bağlılığı yüksektir. Çalışan Memnuniyeti Araştırması, kurum çalışanlarının “kurum” ve “kurumda çalışmaya” ilişkin düşüncelerini öğrenmeyi, bu doğrultuda gelişim noktalarını belirlemeyi, bu gelişim noktalarına yönelik öneriler geliştirmeyi hedefleyen bir yöntemdir.


Çalışan Memnuniyeti Ölçeğinin Uygulanmasının Kurumlara Getirdiği Yararlar Nelerdir?

 • Çalışanların ihtiyaçlarının belirlenmesi, gelişim planı önerilerinin alınması,
 • Çalışanların motivasyon düzeylerini belirlenmesi,
 • Motivasyonu en çok etkileyen boyutların tespit edilmesi,
 • İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliğini ölçmek,
 • Çalışanların kuruma olan adanmışlıklarını belirlemek,
 • Çalışanların ilk yöneticileri ve üst yönetim hakkındaki görüşlerini almak
 • Şirket insan kaynakları iklimi ölçmek,
 • Çalışanların kurum imajı hakkında görüşlerini belirlemek
 • Gerek duyulan iyileştirme fırsatlarını belirlemek,
 • Çalışanların değişime olan ilgilerini belirlemek,
 • Analizler sonucunda somut verilere ulaşılması,
 • Kurum ile ilgili güçlü ve gelişmesi gereken alanlarının/boyutlarının belirlenmesi,
 • Araştırma sonuçlarına göre en uygun eylem planlarının hazırlanması.
 • Hem birey hem de kurum eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek.