Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -İnsan Kaynakları Yönetimi-İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması

Büyüme sürecindeki kurumlarda veya yeniden yapılanmalarda insan kaynağının etkin yönetimini sağlayan bir sistemin kurulmasını ve hayata geçirilmesini kapsar. İşe alım, ölçme ve değerlendirme, seçme ve yerleştirme, iş tanımları ve yetkinlik analizleri, kariyer planlaması, eğitim planlaması, performans değerlendirme, liderlik geliştirme programları, değerlendirme merkezi uygulamaları gibi insan kaynakları fonksiyonlarını, kurumsal yapıya uygun biçimde kurmayı ve geliştirmeyi amaçlar.

İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması Süreci

 • Şirket yönetimi ile görüşülerek şirket iş hedeflerinin belirlenmesi
 • Mevcut durum analizinin yapılması
 • Organizasyon yapısının ve iş tanımlarının gözden geçirilmesi
 • Hedefler doğrultusunda organizasyon şeması ve iş tanımlarının oluşturulması yada revize edilmesi
 • Yetkinlik analizlerinin yapılması
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Mevcut prosedürlerin ve politikaların değerlendirilmesi, yeniden oluşturulması
 • Çalışan el kitabının gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulması
 • Oryantasyon Programının hazırlanması
 • Ücretlendirme ve Yan Haklar Sisteminin yeniden yapılanma çerçevesinde gözden geçirilmesi
 • Norm kadro çalışmasının yapılması
 • İnsan Kaynakları Bölümü’nün kullanacağı formların hazırlanması
 • Performans Değerlendirme sisteminin gözden geçirilmesi veya kurulumu
 • Tüm sistemlerin yasal süreçlere uygunluğunun sağlanması
 • Tüm süreçlerin ve yasal süreçlerin entegrasyonu