Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -Bordro ve Özlük Danışmanlığı-Mevzuat Danışmanlığı

Spero HR olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında firmalara geniş kapsamda hizmet sunmaktadır. Bilgi birikimimiz ve tecrübemizle birlikte, tüm güncel değişiklik ve yeniliklerden işveren lehine olan avantajlı işlemleri uygulanabilir hale getiriyor ve mevzuata hakim olmanın verdiği rahatlıkla hata yapma korkusu olmadan tüm bu yenilikleri işverenlerin kullanımına sunarak ihtiyaçlarınız için çözümler üretiyoruz. Konuyla ilgili tüm ilgili süreçler, mevzuat ve uygulamalar hakkında bildiklerimizi sizinle paylaşarak sizleri yönlendirmek amacıyla işverenlerimize ve iş yerlerinin insan kaynakları birimlerine eğitim hizmeti veriyoruz.
 
İş hukuku ve sosyal güvenlik alanında sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır:
 • Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri,          
 • Şirket iç yönetmeliği,
 • Disiplin yönetmeliği,
 • Personel El Kitabı,
 • İşten çıkış prosedürü,
 • İşe ve işletmeye uygun diğer dokümantasyonların hazırlanması.
 • Özlük dosyalarının kontrolü,
 • İş akdi fesih süreci,
 • İş uyuşmazlıklarının çözüm süreci,
 • İdari para cezaları,
 • İş yeri devir ve birleşmeleri,
 • İş yerinin kapatılması,
 • İş kazası ve meslek hastalıkları,
 • Prim farklarına itiraz ve idari para cezaları,
 • Uyuşmazlık ve dava danışmanlığı,
 • Diğer iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları.