Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -Bordro ve Özlük Danışmanlığı-Bordrolama Hizmetleri

Bordrolama Hizmetleri

Spero HR,uzman bordrolama ekibiyle kurumların bordro outsourcing ihtiyacını karşılamaktadır. Ücret gizliğine önem veren, yasal süreçlerde herhangi bir cezai işlem ile karşılaşmak istemeyen firmalar bordro hizmetlerinde Spero HR ı tercih etmektedir.

Spero HR’nin Bordrolama alanındaki hizmetleri:

 • Bordro sisteminin kurulumunun gerçekleştirilmesi
 • Personele ait bilgilerin sistem üzerinde güncel tutulması, eksik olan bilgilerin talep edilmesi
 • Bordrolamaya ilişkin raporların hazırlanıp her ay şirket yönetimine bildirilmesi
 • Personellere, her ay hazırlanan bordroların hazırlanıp gizliliğe uygun şekilde teslim edilmesi
 • Personellerin AGİ bilgilerinin belli aralıklarla talep edilerek güncelliğinin sağlanması
 • Personellere ait fazla mesai, prim vb. gibi bilgilerin bordroya işlenmesi
 • Yıllık izin, ücretsiz izin bilgilerin bordro sistemine işlenmesi
 • Personel icra takibi kesintilerinin bordroya işlenmesi
 • Personel maaşlarının hesaplanıp ödeme onayına sunulması,
 • Tüm ay bordrolarının saklanması, değişiklik ihtiyacı halinde geriye dönük işlem ve düzeltmeler yapılması
 • Hizmetimiz kapsamında, yasal değişikliklerle ilgili bilgilendirmelerin yapılması,
 • İşe alınan personelin iş sözleşmeleri, özlük dosyaları, SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin yasaya uygun şekilde hazırlanması desteği
 • Personel uyuşmazlıklarında personel savunmalarının ve personele verilecek ihtarların yasalara uygun olarak, işverene avantaj sağlayacak şekilde hazırlanması, bu amaçla personel disiplin yönetmeliğinin uygulanması
 • Aylık E-Bildirgelerin – Banka – Emniyet Bildirimlerinin oluşturulması, SGK ve diğer kurumlara zamanında bildiriminin yapılmasının sağlanması
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının SGK’ ya bildirilmesi
 • Aylık işgücü çizelgesinin hazırlanıp İŞKUR sistemine yüklenmesi
 • İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar hesaplamalarının hesaplanması