Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Hizmetlerimiz -Bordro ve Özlük Danışmanlığı-Bordro Denetimi

Spero HR firmaların tüm bordro ve personel özlük süreçlerini, yürürlükteki yasalar ve genelgeler doğrultusunda uzman kadrosu ile denetler.
Bordro yapımı öncesinde, yapılması aşamasında ve sonrasındaki işlemlerinin doğru yapılmaması sonucunda şirketlerin giderleri arttırılmakta, idari para cezaları ödenmekte, iş davaları kaybedilmekte, ödenen faizler dışında yapılan denetimlerde uygulayıcıların sorun yaşamasına sebep olmaktadır.
Denetim raporlarından elde edilen bilgiler sonucunda eksiklikleri tespit eden ve değerlendiren Spero HR, şirketlerin yaptığı hataları ortadan kaldıracak tedbirler alarak, fazla gider yazılan kısımları ve idari para cezalarını ortadan kaldırmaktadır.
Aşağıda örneklemeler yaptığımız konular; kurumlarda sıkça yapılan hatalardır ve şirketlerde yüksek maliyetleri, riskleri olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Bordro parametrelerindeki bilgilerin bordroda tam olarak gösterilmemesi,
 • AGİ ödemelerinin bordroda aylık vergiden düşülerek gösterilmesi,
 • Yeni işe alınan personelde kümülatif vergi matrahının yanlış uygulanması,
 • Fazla mesai sütunlarının bordroda gösterilmemesi,
 • Kıdem ve ihbar tazminat hesaplamalarının yanlış yapılması,
 • Şahıs sigortası ve bireysel emeklilik sigortası indirimlerinin yanlış hesaplanması,
 • Ulusal bayram ve genel tatil günü çalışma ücretlerinin yanlış hesaplanması,
Bordro denetiminde üzerinde durulan ana başlıklar şu şekildedir;
 • Bordroların SSK ve vergi mevzuatına uygunluğunun tespiti.
 • İşe girişlerin zamanında yapılıp yapılmadığı
 • Özlük dosyalarındaki eksik evraklar
 • Aylık sigorta prim bildirgeleri
 • İşkur’a verilen belgelerin doğruluğu
 • İşyeri tehlike dereceleri