Hızlı İletişim info@sperohr.com +90 212 887 12 00

Eğitimlerimiz- İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

Kataloğumuzu görüntülemek İçin tıklayınız...

Programın Amacı:
Programımızın hedefi insan kaynakları alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış kişiler yetiştirmek.
 
Kimler için:
İnsan kaynakları alanında ilerlemek ve kariyerine bu alanda devam etmek isteyenler,
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan ve insan kaynaklarında orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında görev almak isteyenler.
 

Program İçeriği

1.BÖLÜM:İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ 
 • İnsan kaynakları departmanının görev ve sorumlulukları nelerdir?
 • İnsan kaynakları departmanının önemi neden artmaktadır?
 • İnsan kaynakları uzmanının sahip olması gereken özellikler nelerdir?
 • İnsan kaynakları departmanının firmalar içerisindeki yeri ve rolü nedir?
2.BÖLÜM:STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • Vizyon, Misyon, Strateji nedir?
 • Stratejik yönetim nedir?
 • İnsan kaynakları yönetiminde stratejik yaklaşım nasıl olmalıdır?
 • Strateji belirleme teknikleri nelerdir?
 • S.W.O.T. analizi nasıl yapılır?
 • İnsan kaynakları yönetiminde 5P modeli nedir?
 • Geleneksel ve stratejik insan kaynakları yaklaşımı nasıldır/arasındaki farklar nelerdir?
 • İnsan kaynakları politikaları nasıl oluşturulmalıdır?
 • İnsan kaynakları yönetiminin etkinliği nasıl ölçülür?
 • İnsan kaynakları departmanında çalışanlara ve departmana düşen görevler nelerdir?
3.BÖLÜM:SEÇME VE YERLEŞTİRME & ÇALIŞANLARI ELDE TUTMA
 • İşe seçme ve yerleştirmenin insan kaynakları açısından önemi nedir?
 • Personel temin kaynakları nelerdir?
 • Personel temin süreci nasıl yürür?
 • Personel ihtiyacı sayı ve nitelik olarak nasıl belirlenir?
 • Adayların araştırılma yöntemleri nelerdir?
 • Mülakat / iş görüşmesi nedir?
 • Bir mülakatta olması gereken temel özellikler nelerdir?
 • Mülakattan önceki süreçler nasıl yapılandırılır?
 • Mülakat süreçlerinin şirket markasına olumlu ya da olumsuz katkıları nelerdir?
 • Dünyadaki mülakat örnekleri ve kültürel farkların mülakatlara yansımaları nelerdir?
 • Mülakat sürecinde doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir?
 • Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri nelerdir?
 • S.T.A.R modelini ve modeli oluşturan teknik nedir?
 • S.T.A.R metoduyla nasıl soru oluşturulur?
 • S.T.A.R tekniği kullanırken sık yapılan hatalar nelerdir?
 • S.T.A.R tekniğinde güçlü sorular nasıl hazırlanır?
 • Hedefe yönelik S.T.A.R soruları nasıl hazırlanmalıdır?
 • Mülakatta dinleme becerisi neden önemlidir?
 • Çalışanları elde tutma stratejileri nelerdir?
 • X, Y ve Z kuşak farklılıkları nelerdir?
 • Role play çalışması
4.BÖLÜM: PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
 • Performans yönetim sistemi göstergeleri nelerdir?
 • Performans yönetim sisteminde doğru hedefler nasıl belirlenir?
 • Performans yönetimi sistemi döngüsü nasıl ilerler?
 • Performans yönetimi sistemi yaklaşımları nelerdir?
 • Performans yönetimi sistemi ve insan kaynakları süreçleri arasındaki ilişki nasıldır?
 • Performans yönetimi sistemi ve ödül ilişkisi nasıl olmalıdır?
 • Performans yönetimi sistemi değerlendirme görüşmeleri nasıl yürütülmelidir?
 • Performans yönetimi sistemi değerlendirme görüşmelerinde iletişim nasıl olmalıdır ve itirazlar nasıl yönetilmelidir?
 • Performans değerlendirme sistemi yaklaşımları ve değerlendirmede yapılan hatalar nelerdir?
 • Yukarıdaki tüm adımlar, eğitim sırasında oluşturulan sanal şirket ve bu şirkete ait dokumanlar üzerindeki     uygulamalarla işlenmektedir.
5.BÖLÜM: YETENEK YÖNETİMİ
 • Yetenek yönetiminde en önemli kavramlar nelerdir ve neden önemlidir? (Yetenek, Kariyer, Potansiyel)
 • Firmalarda yetenek yönetimi neden önemlidir?
 • Yetenek yönetimi modelleri nelerdir?
 • İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetim süreci nasıl ilerler? (Kariyer yolları, Atama ve terfi kriterleri, Kilit pozisyonlar, Yedekleme planı, Rotasyon planı)
 • Yetenek yönetiminde, yetenekli çalışanlar nasıl belirlenir? Potansiyelin belirlenmesi, Ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması, Yetkinliklerin kullanılması, Performansın etkisi, Yetenek matrisi)
 • Yeteneklerin geliştirilmesi nasıl planlanır? (Yetenek havuzu, Yetenek gelişim programları)
 • Yetenek yönetiminin diğer insan kaynakları süreçleri ile ilişkisi nasıl olmalıdır?
 • İşveren markası ile yetenek yönetiminin ilişkisi nasıl olmalıdır?
 • Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme süreci nasıl ilerlemelidir?
6.BÖLÜM: EĞİTİM & GELİŞİM YÖNETİMİ
 • Eğitim ve gelişimin firmalar açısından önemi nedir?
 • İnsan kaynakları sistemlerinde eğitim ve gelişimin yeri nedir?
 • Eğitim departmanlarının başarı faktörleri nelerdir?
 • Eğitim departmanında stratejik iş ortaklığının faydaları nelerdir?
 • Firmalarda eğitim departmanı nasıl kurulmalıdır? Organizasyon yapıları nasıl olmalıdır?
 • Eğitim departmanının temel fonksiyonları nelerdir?
 • Eğitim departmanlarında yapılan işler nelerdir?
 • Eğitim ihtiyaçlarının analizi nasıl yapılır? Yapılan analizler eğitim planına nasıl dönüştürülür?
 • Temel ihtiyaç analizi metotları nelerdir?
 • Eğitim tasarımı ve geliştirme nasıl yapılır?
 • Eğitimde “Uygulama” aşaması ve eğitim yönetiminin bileşenleri nelerdir? (Kaynak yönetimi, bütçe yönetimi, eğitimde hizmet kalitesi)
 • Eğitim bütçesi nasıl oluşturulur?
 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme sistemi nasıl olmalıdır?
 • Eğitimde ölçüm yaklaşımları ve temel ölçüm metotları nelerdir?
7.BÖLÜM: 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ HUKUKU
 • İş sözleşmesi türleri nelerdir?
 • İş sözleşmeleri düzenlenirken nelere dikkat edilmelidir?
 • İnsan kaynakları formlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?
 • Gizlilik yükümlülüğü ve rekabet yasağına ilişkin sözleşmeler nasıl düzenlenir?
 • Alt işveren-asıl işveren ilişkisi nedir?
 • Alt işveren personelleri ile ilgili olarak takip edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler nelerdir?
 • Çalışma süreleri nasıl düzenlenmelidir?
 • Fazla çalışma ve gece çalışmalarında uygulama nasıl olmalıdır?
 • Yıllık ücretli izin uygulamaları nasıl yürütülmelidir?
 • Çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve iş kanunu m. 22 uygulaması
 • İhtar ve ücret kesme cezası uygulamaları nasıl yürütülür?
 • İşçinin işyerine verdiği zararlarda yapılacak işlemler nelerdir?
 • İş sözleşmesinin feshi türleri (geçerli nedenle fesih-haklı nedenle fesih) nelerdir?
 • İş sözleşmesinin feshinde düzenlenmesi gereken hukuki belgeler ve işverenlerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
 • İbranamelerin hukuki niteliği ve düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • İş güvencesi (işe iade davaları) uygulamaları hangi durumlarda ve nasıl ilerler?
 • İş kazalarında düzenlenmesi gereken belgeler nelerdir?
 • Örnek yargı kararları
8.BÖLÜM: ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDROLAMA SİSTEMİ
 • Özlük ve bordro uygulamalarının amaçları nelerdir?
 • Özlük dosyaları nasıl hazırlanmalıdır?
 • Personel SGK işe giriş ve işten çıkış bildirimleri nasıl yapılır?
 • E-Bildirge uygulaması nedir, nasıl yapılır?
 • Puantaj nedir, nasıl yapılır?
 • Personel ücret bordrosu nasıl hazırlanır?
 • Ücret ve maliyet hesaplama nasıl yapılır?
 • Netten-brüte, Brütten nete hesaplama nasıl yapılır?
 • Kıdem tazminatına hak kazanma şartları nelerdir?
 • Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
 • İhbar tazminatına hak kazanma şartları nelerdir?
 • İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?
 • Örnek bordro hesaplama
9.BÖLÜM: İŞ DEĞERLEME ve ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ
 • Ücrete ilişkin kavramlar nelerdir?
 • İnsan kaynakları yönetimi sürecinde ücret ve ödüllendirme sistemi nasıl kurulur?
 • Ücret ve ödül sistemlerinin temelleri nelerdir?
 • İş değerleme nedir, nasıl yapılır?
 • İş değerleme yöntemleri nelerdir?
 • Ücret ve iş değerleme ilişkisi nasıl olmalıdır?
 • Ücret-performans ilişkisi nasıl olmalıdır?
 • Piyasaya ilişkin ücret araştırması nasıl yapılır?
 • Ücret braketleri nasıl oluşturulur?
 • Şirket içi ücret yapısının kurulma süreçleri nelerdir?
 • Hay grup ücret sistemi nedir, nasıl oluşturulur?
 • Örnek ücret sistemi kurulumu
Eğitimin Süresi:
40 Saat (8 Gün)
 
Eğitim Yeri:
Spero HR Eğitim Salonu
 
Eğitimin Ücreti:
1.200 TL + KDV
Erken Kayıtta %10 indirim uygulanmaktadır.

Program Sonunda Verilen Belgeler:
Eğitimi tamamlayan kursiyerlere Spero HR onaylı sertifika verilecektir.
 
İletişim:
Melis ALTINORDU
0212 801 76 57
0552 529 35 92
info@sperohr.com